Tag Archives: โรคข้อเสื่อม

การรักษาโรคข้อเสื่อม

By   กรกฎาคม 4, 2017

ก็มุ่งไปยังหลักสำคัญดังนี้คือ

1.ชะลอความเสื่อมชะลอความพิการ
2.ลดการอักเสบและลดการเจ็บปวด

การรักษาโรคข้อเสื่อม

การที่จะได้มาซึ่งสิ่งสำคัญ 2 ประการข้างต้นนี้แพทย์ต้องใช้การรักษาที่ประกอบไปด้วย

1.การใช้ยาต้านการอักเสบและลดความเจ็บปวด
2.การให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและการให้กายภาพบำบัดที่เหมาะสม
3.การใช้การผ่าตัดในรายที่มีข้อเสื่อมมากและเจ็บปวดมากทั้งที่ได้รับการรักษาโดยใช้ยาและกายภาพบำบัดที่ถูกต้องแล้ว

การชะลอความเสื่อมและชะลอความพิการของข้อแพทย์จะให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยให้ใช้ข้อให้ถูกต้องใช้ข้อให้ถูกวิธีจะทำอะไรหรือปฏิบัติตัวที่ทำให้ข้อดังนั้นต้องทำงานหนักเกินไปหรือปฏิบัติการในท่าที่จะทำให้ข้อเจ็บปวดหรือเกิดการเสื่อมสภาพได้เร็วยิ่งขึ้นเช่นถ้าผู้ป่วยมีข้อเข่าเสื่อมแพทย์จะแนะนำให้ทำกายภาพบริหารชนิดไอโซโทนิกของกล้ามเนื้อหน้าขาบนทำให้กล้ามเนื้อคอไตรเซพแข็งแรงขึ้นสามารถค้ำจุนและปกป้องเขาได้ดียิ่งขึ้นแพทย์จะแนะนำไม่ให้ผู้ป่วยนั่งยองยองไม่ให้นั่งขัดสมาธิไม่ให้นั่งกับพื้นเรียบหรือไม่ให้ผู้ป่วยงอเข่ามากเกิน 90 องศาเป็นต้นว่าการกระทำเช่นนี้จะเพิ่มแรงเครียดให้กับข้อเข่าทำให้เกิดการเจ็บปวดได้ง่ายสำหรับผู้มีโรคข้อเสื่อมอยู่แล้ว

การลดการอักเสบและลดการเจ็บปวดเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่แพทย์ต้องให้กับผู้ป่วยจะกระทำได้คือการให้ยาน่าจะเป็นผู้เลือกให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายคือยาต้านอักเสบแต่ในผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นที่แพทย์จะใช้ยาระงับปวดร่วมด้วยแล้วแต่กรณีไปถ้าข้อของผู้ป่วยบวมมากบางครั้งการใช้ยาต้านอักเสบแบบรับประทานอาจจะไม่สามารถลดการบวมของข้อได้ดีพอบางครั้งแพทย์ต้องเจาะคอเพื่อเอาน้ำไขข้อซึ่งอักเสบภายในข้อออกด้วยลดความเสี่ยงของปลอกหุ้มข้อและถ้ามีการอักเสบมากของข้อนั้นนั้นแพทย์อาจต้องฉีดยาจำพวกสเตอรอยด์เข้าไปเพื่อลดการอักเสบสำหรับการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อนี้แพทย์จะพิจารณาให้ดีเสียก่อนเพราะถ้าฉีดบ่อยเกินไปอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้ออักเสบเป็นผู้พิจารณาจะดีกว่าในบางครั้งการใช้ยารับประทานการใช้ยาฉีดเข้าข้อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องประกอบกับการบริหารกล้ามเนื้อถูกต้องแล้วยังไม่สามารถจะลดความเจ็บปวดลงได้อย่างเป็นที่น่าพอใจของผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องใช้กายภาพบำบัดอย่างอื่นด้วยเช่นการให้ความร้อนชื้นประคบซึ่งในบางโอกาสจะช่วยลดการเจ็บปวดลงได้มากในผู้ป่วยบางรายถึงแม้จะทำอย่างไรก็ตามก็ยังเจ็บปวดมากไม่สามารถจะใช้ข้อได้โดยปราศจากความเจ็บปวดและทรมานพระอาการเจ็บปวดดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลานานๆถึงแม้จะใช้การลดการลงน้ำหนักโดยใช้ไม้เท้าช่วยแล้วก็ยังเจ็บปวดมากและผู้ป่วยรายนั้นต้องการจะเพิ่มการใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีความเจ็บปวดน้อยลงก็ต้องพิจารณาถึงการรักษาโดยใช้การผ่าตัดใส่ข้อเทียมซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีวิวัฒนาการไปไกลมากแล้วถ้าแพทย์รู้จักเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมแล้วจะได้ผลดีมากสำหรับข้อสะโพกนั้นการผ่าตัดได้ผลดีมากส่วนข้อเข่านั้นเป็นการผ่าตัดที่ยากกว่าต้องใช้ความชำนาญมากกว่า

ถ้าความเสื่อมสภาพเป็นกับกระดูกสันหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อโดยใช้ข้อเทียมย่อมทำไม่ได้แต่ในบางครั้งการผ่าตัดเพื่อทำให้ข้อมั่นคงขึ้นอาจจะช่วยผู้ป่วยได้มากหรือในกรณีซึ่งไม่สามารถผ่าตัดได้อาจใช้เกราะอ่อนหุ้มตัวหรือเครื่องพยุงสันหลังก็จะช่วยผู้ป่วยได้มากสำหรับข้อเสื่อมที่นิ้วมือถ้ามีการอักเสบก็ใช้ยาต้านอักเสบและการอักเสบเป็นที่ครอบลายนิ้วการฉีดยาสเตอรอยด์บางครั้งจะช่วยลดอาการอักเสบและเจ็บปวดไปได้เป็นเวลานานโดยทั่วไปแล้วความเสื่อมสภาพของนิ้วมือจะทำให้ข้อดูไม่สวยแต่จะไม่ลดสมรรถภาพของการทำงานและการใช้นิ้วมือลงไปมากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะปรึกษาถึงเรื่องความงามหรือความกลัวมากกว่า

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นโรคข้อเสื่อมนั้นจึงไม่ใช่โรคที่เราจะต้องมานั่งตรงและสิ้นหวังในชีวิตแต่ขอให้ผู้ป่วยพยายามทำความเข้าใจพยายามปฏิบัติตัวให้ถูกต้องใช้ยาที่แพทย์แนะนำอาจใช้กายภาพบำบัดร่วมด้วยเมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้ข้อเทียมโดยการผ่าตัดก็ต้องใช้ข้อเทียมใช้สิ่งปรุงข้อตามคำแนะนำของแพทย์โรคนี้ดูไม่สิ้นหวังยังมีหนทางต่อสู้ที่จะทำให้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้ยังดีกว่าโรคเสื่อมสมรรถภาพของอวัยวะอื่นๆอีกมากซึ่งไม่มีอะไรเหมือนกับข้อซึ่งมีข้อเทียม

ตำแหน่งที่เกิดโรคของข้อเสื่อม

By   มิถุนายน 7, 2017

ตำแหน่งที่เกิดโรคของข้อเสื่อมแบ่งได้เป็น 3 ตำแหน่งใหญ่ๆคือ

โรคของข้อเสื่อม

1. ข้อเสื่อมของข้อที่รับน้ำหนักตัว เช่นข้อเข่าข้อสะโพกตำแหน่งนี้พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อมในคนไทยสำหรับข้อตะโพกนั้นพวกเราโชคดีคือพบว่าคนไทยและคนจีนเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมน้อยเมื่อเทียบกับพวกฝรั่งอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนว่าคงแตกต่างกันทางพันธุกรรม
2.ข้อเสื่อมที่นิ้วมือ อันนี้พบได้ชัดเจนว่ามีประวัติในครอบครัวเช่นแม่เป็นโรคข้อเสื่อมที่นิ้วมือ หนูก็มีโอกาสเป็นได้มากข้อนิ้วมือตรงครอบลายและข้อกลางของนิ้วมือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพจะเกิดมีการเปลี่ยนรูปร่างก็จะโตขึ้นเพราะกระดูกตรงข้อต่อโตขึ้นและเกิดการสูญเสียกระดูกอ่อนไปดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
3.ข้อเสื่อมที่กระดูกสันหลังตำแหน่งที่พบได้บ่อยคือกระดูกสันหลังส่วนล่างและสวน call ถ้าเกิดการเสื่อมสภาพไม่มากก็แค่เจ็บปวดบริเวณเฉพาะแห่งที่เสื่อมสภาพแต่ถ้าเป็นมากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของข้อจนบางครั้งอาจมีการกดรากประสาทที่ออกมาจากประสาทไขสันหลังได้ทำให้มีการปวดร้าวไปยังบริเวณซึ่งประสาทเส้นนั้นไปเลี้ยง

สาเหตุของการเจ็บปวดของข้อเสื่อมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น

1.เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนรูปร่างของพ่อทำให้เกิดการดึงรั้งของเส้นเอ็นตึงรั้งปลอกหุ้มข้อหรือเบียดดันเยื่อหุ้มกระดูกจะทำให้เกิดการเจ็บปวดเพราะบริเวณเส้นเอ็นปลอกหุ้มข้อและเยื่อหุ้มกระดูกนั้นมีปลายประสาทรับความรู้สึกมาเลี้ยง
2.เกิดเนื่องมาจากการเสียดสีของผิวหนังของกระดูกตรงข้อต่อของท่อหรือเกิดมีการแตกร้าวอย่างน้อยน้อยของผิวกระดูกตรงข้อต่อ
3.เกิดเนื่องมาจากการอักเสบข้อภายในอันเนื่องมาจากผลึกหินปูนภายในข้อแตกออกมาจากกระดูกอ่อนที่เหลืออยู่หรือหินปูนแตกมาจากที่ระบุข้อภายในการมีหินปูนแตกเข้าไปในข้อจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้หมากินผลึกหินปูนจะเกิดการอักเสบขึ้นก็จะบวกและมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้การบวมของคอจะทำให้เกิดการแต่งของปลอกหุ้มข้อทำให้เกิดการเจ็บปวดได้นอกจากการเป็นของปลอกหุ้มข้อซึ่งทำให้เจ็บปวดแล้วการอักเสบภายในข้อจะทำให้เกิดมีการหลั่งของสารนานาชนิดซึ่งเป็นสารเชื่อมโยงการอักเสบและการอักเสบยังทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะกรดด่างภายในข้อด้วย สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นปลายประสาทรับความเจ็บปวดทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด